Loft45 Oferta dla biznesu

Proponujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie optymalnego doboru obrazów. W zależności od prowadzonego przez Państwa rodzaju działalności, istniejącej lub planowanej aranżacji wnętrz w Państwa firmie, indywidualnych upodobań, pomożemy w wyborze wiodącego tematu, dominującej kolorystyki, odpowiedniego dla Państwa potrzeb stylu, formatu obrazów oraz oprawy.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, służymy Państwu projektem kompleksowej aranżacji całych wnętrz, używając do tego celu najnowocześniejszych technik wizualizacyjnych, dzięki którym będziecie Państwo mogli obejrzeć i ocenić jakość naszej aranżacji jeszcze przed podjęciem prac wykonawczych.

Na stronie znajdziecie Państwo przykłady aranżacji wnętrz w kilkunastu różnych branżach: sklepy, galerie handlowe, restauracje i kawiarnie, hotele i pensjonaty, gabinety medyczne i stomatologiczne, kancelarie prawne, biura podróży, szpitale, centra szkoleniowe, ośrodki spa.

Wstępna konsultacja z jed­nym z na­szych eks­per­tów (lis­to­wna lub te­le­fo­ni­czna) jest cał­ko­wi­cie bez­pła­tna, a w tra­kcie re­a­li­za­cji za­mó­wie­nia, gwarantujemy atrakcyjne rabaty.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biu­rem w celu o­mó­wie­nia szcze­gó­łów współ­pra­cy!